f1a41b75-0825-4aee-ad64-84c6b031546d
b5964e32-47c0-4e50-a704-2d6a11d13494
f1a41b75-0825-4aee-ad64-84c6b031546d
b5964e32-47c0-4e50-a704-2d6a11d13494
On Call
  • May 25, 2023 10:28 am
  • மன்னார்
  • 16 views
  • விற்பனைக்கு
New

அனைத்து விதமான சகல நோய்களுக்கும் சிகிச்சை அழிக்கப்படும், வசதியற்றவர்களுக்கு இலவசமாக சிகிச்சை அளிக்கப்படும்.
குடலிறக்கம் தலைவலி, வயிற்று வலி முட்டு கால் வலி அனைத்து விதமான வலிகள் நீரிழிவு புற்றுநோய் சிறுநீரக இழப்பு இருமல் தடுமன் ஆஸ்மா காய்ச்சல் தொடர் நோய்கள் அனைத்திற்கும் சிகிச்சை அளிக்கப்படும்.