10,000per month(Fixed)
  • July 10, 2024 12:31 am
  • கிளிநொச்சி
  • 50 views
  • வாடகை

கரடிப்போக்கு சந்தியில் இருந்து 100 மீட்டர் தூர அளவில் வாடகைக்கு கொடுக்கும் அளவில் வீடு இருக்கிறது தேவையானவர்கள் தொடர்புகொள்ளுங்கள் +94764017780