All ads from Jaal boy

c17a0664-ba45-422e-b5b7-ef973afd5f7f

கட்டர்

1 மாதம் பாவித்தது

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
25,000(Fixed)
71441670-ae00-4d9b-9105-ed0a0020cacf

கட்டர்

1மாதம் பாவித்தது

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
25,000(Fixed)
cd1a9e4a-e21b-464c-a44c-41688aeb6659

பட்டி மிக்சர்

நல்ல நிலையில் உள்ளது mixer , patty mixer , paddy mixer

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
15,000(Fixed)
f8cfc1ce-a0c1-4be8-b6a4-2bf2a8b693ab

கட்டர்

1 மாதம் மட்டும் பாவித்தது

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
30,000(Fixed)
975b4308-9015-4e27-96f2-ea21e4162b56 Sold Out

கிரைன்டர்

நல்ல நிலை

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
8,000(Fixed)
c00563bf-9b57-4bf5-9d8e-c91c4901a774

றில்லர்

Riller, நல்ல நிலையில் உள்ளது

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
10,000(Fixed)
51fc7960-0cb5-4dc0-943e-5e57e4b122ee Sold Out

கிரைன்டர்

Grinder, Nalla nilaijil ullathu

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
10,000(Fixed)
9b587923-226c-4c32-bad0-f116aaf727b0

கில்டி

கில்டி, Nalla nilaijil ullathu

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
12,000(Fixed)
24d2e5be-8bcc-48d7-a800-8053c9dc0606 Sold Out

வெல்டிங் மெசின்

Welding machine, Nalla nilajil ullathu

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
15,000(Fixed)
2e189392-81c8-4795-b3e2-915e589d7e97

கில்டி

பாவித்த நல்ல நிலையில் உள்ள கில்டிகள் விற்பனைக்கு உண்டு கில்டி 5 ரில்லர் 5 கிரைன்டர்…

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
15,000(Fixed)
d5721bf0-9577-4fe4-895c-458ccf5eaf50 Sold Out

கிரைன்டர்

பாவித்த நல்ல நிலையில் உள்ள கிரைன்டர்கள் விற்பனைக்க ஒன்றின் விலை 12000,electrical items

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
12,000(Fixed)
d4cf0b73-9871-4cd4-94c0-7cd3fcb42479 Sold Out

மோட்டர்

பாவித்த வேலை செய்யக் ௯டியது றேசர் மாற்ற வேண்டும் வேலை செய்யும்பாேது பெரிய சவுன் வ௫ம்…

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
12(Fixed)