📣 வீட்டில் இருந்து கொண்டே விற்கவும் வாங்கவும் முதன் முறையாக வட கிழக்கில் ஒரு தமிழ் இணையம்.. 📣

c18b1f9e-5593-4250-838c-681b1b578dc9
For விற்பனைக்கு
79e655d4-3f56-4d49-9c0b-1412b8ec26a0
For விற்பனைக்கு
IMG_20240223_123816
For விற்பனைக்கு
a601d382-8ad2-4ca5-b587-3511c81ad1fc
For விற்பனைக்கு
15E7F0C6-8A54-4CAF-BB01-C442CDAB912A
For விற்பனைக்கு
th
For விற்பனைக்கு
850(Fixed)

laptop bag

  • 1 day ago
1000043154
For சுய தொழில் - வியாபாரம்
1000040266
For சுய தொழில் - வியாபாரம்
8da1789d-876b-4f7b-8511-ee3e83074125
For விற்பனைக்கு
WhatsApp-Image-2024-02-22-at-8.57.12-AM
For விற்பனைக்கு
91c0aae1-b7b5-48e4-8743-277790200734
For விற்பனைக்கு
f0febfb0-f6a1-40c8-b595-7d2ffd73b22d
For வாடகை

Our Top Locations

Try Our Palakai App

Buy, sell and find just about anything using the app on your mobile.

Get Your App Today