📣 வீட்டில் இருந்து கொண்டே விற்கவும் வாங்கவும் முதன் முறையாக வட கிழக்கில் ஒரு தமிழ் இணையம்.. 📣

45f7476c-7123-4523-956c-bf3934411e54
For விற்பனைக்கு
Sold Out
44b689a2-e4fd-4b54-9b87-7261bdfb08d2
For விற்பனைக்கு
25fe8029-44b1-43e9-b3c6-9e851938f456
For விற்பனைக்கு
9,500(Fixed)

sound box

  • 8 hours ago
4a39cf20-7460-433f-bd11-b95dcc876593
For விற்பனைக்கு
dacdfa43-911e-4920-9ef3-84cbf71d5dfd
For விற்பனைக்கு
32,000(Fixed)

Arham

  • 9 hours ago
511c13e0-0f29-4e8f-9781-df93c25e27bf
For விற்பனைக்கு
Sthil-452
For விற்பனைக்கு
2775b8d9-694b-48a6-a906-7052181f9b85
For விற்பனைக்கு
d6689e8d-c91c-46b9-a774-35166a972659
For விற்பனைக்கு
1,300,000total price(Negotiable)

palali road ..kurumpasiddy

  • 15 hours ago
60c6047e-da86-4273-8087-606ce9f21157
For விற்பனைக்கு
499(Fixed)

Ayush Soap

  • 15 hours ago
981b157a-29cd-4711-8fbe-41d2c7f5ced0
For விற்பனைக்கு
a5db2790-eae7-4052-b292-46d1cf0302d9
For விற்பனைக்கு
525,000(Negotiable)

220f bike

  • 15 hours ago
c28229af-f3ce-4b18-8a3f-8dd988ad929a
For சுய தொழில் - வியாபாரம்
Screenshot_20230328-092126-1
For சுய தொழில் - வியாபாரம்
Screenshot_20230328-092129
For சுய தொழில் - வியாபாரம்
IMG-20230204-WA00051
For விற்பனைக்கு
310,000(Negotiable)

sale

  • 21 hours ago
f89d18c7-6bbd-4c63-ac5e-978f14b960b1
For விற்பனைக்கு
Sold Out
10,000(Negotiable)

Bicycle for sale

  • 1 day ago
no image
For விற்பனைக்கு

Our Top Locations

Try Our Palakai App

Buy, sell and find just about anything using the app on your mobile.

Get Your App Today