📣 வீட்டில் இருந்து கொண்டே விற்கவும் வாங்கவும் முதன் முறையாக வட கிழக்கில் ஒரு தமிழ் இணையம்.. 📣

20240519_135446
For விற்பனைக்கு
IMG-20240428-WA0047
For விற்பனைக்கு
18,500,000total price(Negotiable)

House for sale

 • 6 hours ago
dab0b622-a396-4bd6-8a8b-50283f22003c
For விற்பனைக்கு
450,000(Fixed)

Good condition 100℅

 • 1 day ago
Real-Estate-for-Sale-2
For விற்பனைக்கு
135,000,000(Negotiable)

land for sale

 • 1 day ago
InkedWhatsApp-Image-2024-03-13-at-3.42.27-PM_LI
For விற்பனைக்கு
2,750,000(Negotiable)

lorry for sale

 • 1 day ago
InkedWhatsApp-Image-2024-03-12-at-11.50.01-AM_LI
For விற்பனைக்கு
3,750,000(Negotiable)

tractor for sale

 • 1 day ago
WhatsApp-Image-2023-10-13-at-9.07.21-AM-1
For விற்பனைக்கு
500,000(Negotiable)

water bowser for sale

 • 1 day ago
305985513_405918401685687_7392228435704090831_n-1
For விற்பனைக்கு
2,800,000(Negotiable)

agrotech kool harvester for sale

 • 1 day ago
WhatsApp-Image-2023-11-06-at-2.03.02-PM
For விற்பனைக்கு
17,500,000(Negotiable)

defender for sale

 • 1 day ago
348923428_791334306033209_3914695616439872180_n-1-copy
For விற்பனைக்கு
2,500,000(Negotiable)

lorry for sale

 • 1 day ago
428274184_122181228362002619_8868659578450559343_n
For விற்பனைக்கு
13,000,000(Negotiable)

land for sale

 • 1 day ago
Modern-Minimalist-Modern-House-For-Sale-Flyer-3
For விற்பனைக்கு
30,000,000(Negotiable)

land for sale

 • 1 day ago
farm-final
For விற்பனைக்கு
120,000,000(Negotiable)

land for sale

 • 1 day ago
de299810-7879-4e9b-a2f9-ae9bef8c51c0
For தேவை
Screenshot-2024-05-15-110601
For சுய தொழில் - வியாபாரம்
On Call

Amore Parfums

 • 2 days ago
20231018_173030
For விற்பனைக்கு

Our Top Locations

Try Our Palakai App

Buy, sell and find just about anything using the app on your mobile.

Get Your App Today