📣 வீட்டில் இருந்து கொண்டே விற்கவும் வாங்கவும் முதன் முறையாக வட கிழக்கில் ஒரு தமிழ் இணையம்.. 📣

Mobile Apps

எங்களது iphone மற்றும் android Apps ஐ பதிவிறக்குவதன் மூலம் இலகுவாக உங்கள் விளம்பரங்களை பதிவேற்ற மற்றும் கையாள முடியும்.

ac1405f6-832a-4029-b44f-275fb6a9d7a2
For விற்பனைக்கு
12,000(Negotiable)

Litro gas 5kg

 • 2 hours ago
3b3a9f51-611f-4ac0-a8f1-8f6f3a29a115
For விற்பனைக்கு
06280590-F842-4D55-841F-44A9B07740E4
For விற்பனைக்கு
4,500,000total price(Negotiable)

Land for sale

 • 4 hours ago
7663a8f2-55ed-41e4-836f-ae0bb3eb7925
For விற்பனைக்கு
4d54bc3f-a547-4ddc-9c2c-0d81df6136b7
For விற்பனைக்கு
fd372943-9ef7-4615-a3a2-4cf3ac5c7852
For விற்பனைக்கு
375d0367-9263-4bdc-b4de-2e6ba5d09627
For விற்பனைக்கு
3,500(Negotiable)

Nokia.106

 • 5 hours ago
32424b7a-f413-42a8-be23-acf843e89d38
For விற்பனைக்கு
21,000(Negotiable)

J6 3.32

 • 6 hours ago
cf141d6e-9e4b-48fd-af71-1c015d51aa4d
For விற்பனைக்கு
31,000(Negotiable)

Vivo y12 s

 • 7 hours ago
3f2c4b2a-5d1f-4e6b-9677-6a9a9e038c8e
For விற்பனைக்கு
367a01d9-4e67-4963-bbcc-87e8a6bc09a7
For விற்பனைக்கு
36,000(Negotiable)

Redmi note 9

 • 8 hours ago
2c5cf2fd-43ef-44a4-99be-08b5fbb909ee
For விற்பனைக்கு
e97e9fce-9450-468a-a7ea-6256f8d8fabe
For விற்பனைக்கு
cf78f8e9-1ac0-4997-bf27-64e74bfd31b7
For சுய தொழில் - வியாபாரம்
IMG_20230430_143305-1
For விற்பனைக்கு
9,600,000total price(Negotiable)

Land for Sale in Pullumalai, Batticaloa

 • 14 hours ago
9128d5e8-4d1d-4acf-a980-5e968263011d
For விற்பனைக்கு
3,500 3,800
(Negotiable)

Sports shoe

 • 14 hours ago
692d8713-1591-4efb-be6e-8be50a0a01fe
For விற்பனைக்கு
(Fixed)

CB hornet 160cc

 • 16 hours ago
1309db31-2f34-4d6d-b569-56b8c0d46384
For விற்பனைக்கு
On Call

Tvs XL heavy duty

 • 17 hours ago
WhatsApp-Image-2023-05-28-at-18.48.28
For விற்பனைக்கு
IMG_20230529_170627
For விற்பனைக்கு
1,000,000(Fixed)

Three well sale

 • 1 day ago

Our Top Locations

Try Our Palakai App

Buy, sell and find just about anything using the app on your mobile.

Get Your App Today