📣 வீட்டில் இருந்து கொண்டே விற்கவும் வாங்கவும் முதன் முறையாக வட கிழக்கில் ஒரு தமிழ் இணையம்.. 📣

20230923_091301
For விற்பனைக்கு
e67e3cbd-1644-4f23-abc5-3eae93484715
For விற்பனைக்கு
Sold Out
23c2f6ee-5970-4417-909d-f78beb6fc734
For விற்பனைக்கு
c1d3b99f-ef5f-405b-ba0e-9f0e7cd3e45b
For விற்பனைக்கு
0BDAAFF0-8F09-409B-96B6-5FAF815159C8
For விற்பனைக்கு
215,000(Negotiable)

TVs

  • 7 hours ago
20230520_120850186
For விற்பனைக்கு
325,000(Negotiable)

Nilaveli

  • 17 hours ago
IMG_20230921_215022
For விற்பனைக்கு
1,300(Negotiable)

இஞ்சி

  • 1 day ago
75e1b03b-58dc-4f54-981f-5c4b02b4a4e4
For விற்பனைக்கு
300,000(Negotiable)

Hero dash

  • 1 day ago
IMG-20230922-WA0003
For விற்பனைக்கு
10,000(Fixed)

German shamo

  • 1 day ago
pay-someone-to-take-my-online-class1
For கல்வி
70f1aed2-b9d0-4194-bd8f-8b81f49ce7fa
For விற்பனைக்கு
On Call

Honda

  • 1 day ago
206fcba1-5cc7-4fb5-92d4-0345376d46b9
For விற்பனைக்கு
On Call

Honda

  • 1 day ago
ccee4226-aaa9-4a6a-84b8-d01b5cfa6135
For விற்பனைக்கு
On Call

Hondu Wa

  • 1 day ago
d4e0d6c8-bbde-4484-b76c-bb0d87f733fd
For விற்பனைக்கு
On Call

Honda MD 90

  • 1 day ago
68b58c8d-c8b8-4cb6-8326-975a3d65bdfb
For வாடகை
logo-1-1
For சுய தொழில் - வியாபாரம்
30(Fixed)

Executive CV Ireland

  • 2 days ago
868fd447-1815-49b4-8f33-84cbcff407f2
For விற்பனைக்கு

Our Top Locations

Try Our Palakai App

Buy, sell and find just about anything using the app on your mobile.

Get Your App Today