📣 வீட்டில் இருந்து கொண்டே விற்கவும் வாங்கவும் முதன் முறையாக வட கிழக்கில் ஒரு தமிழ் இணையம்.. 📣

Modern-Minimalist-Modern-House-For-Sale-Flyer-3-1
For விற்பனைக்கு
30,000,000(Negotiable)

land for sale

 • 13 hours ago
farm-final-1
For விற்பனைக்கு
120,000,000(Negotiable)

Farm for sale

 • 13 hours ago
Real-Estate-for-Sale-2
For விற்பனைக்கு
135,000,000(Negotiable)

land or sale

 • 13 hours ago
InkedWhatsApp-Image-2024-03-12-at-11.50.01-AM_LI
For விற்பனைக்கு
3,750,000(Negotiable)

tractor for sale

 • 13 hours ago
WhatsApp-Image-2023-10-13-at-9.07.21-AM-1
For விற்பனைக்கு
500,000(Negotiable)

water bowser for sale

 • 13 hours ago
305985513_405918401685687_7392228435704090831_n
For விற்பனைக்கு
2,800,000(Negotiable)

agrotech kool harvester for sale

 • 13 hours ago
WhatsApp-Image-2023-11-06-at-2.03.02-PM
For விற்பனைக்கு
17,500,000(Negotiable)

defender for sale

 • 14 hours ago
428274184_122181228362002619_8868659578450559343_n-1
For விற்பனைக்கு
13,000,000(Negotiable)

land for sale

 • 14 hours ago
500-X-500
For சுய தொழில் - வியாபாரம்
dd0bb663-f663-48d5-9a71-a33167ecb6fa
For விற்பனைக்கு
3,500 4,000
(Negotiable)

Birds cage

 • 24 hours ago
8c97be65-1f5e-4020-b391-c2983fd7a17d
For விற்பனைக்கு
800 900
(Negotiable)

தீராந்தி மரம்

 • 24 hours ago
0524750e-ae20-4a70-b998-2afaa57aa293
For விற்பனைக்கு
IMG_1381-1
For வாடகை
3,000 13,000
(Negotiable)

Rooms & House for day rental

 • 2 days ago
393c9857-221c-4fee-b01c-de4370b00bf4
For விற்பனைக்கு
600(Negotiable)

Bajaj Discover 125

 • 2 days ago
a482d07c-f8ed-4a1a-b601-9aa4e072a445
For விற்பனைக்கு
7863e47d-c6f1-42e0-9248-45eb3affbe0b
For விற்பனைக்கு
2,500(Fixed)

Sale

 • 2 days ago
5182d587-40df-4054-82ba-075e763eedd5
For விற்பனைக்கு
2,500(Fixed)

Rabbit

 • 3 days ago

Our Top Locations

Try Our Palakai App

Buy, sell and find just about anything using the app on your mobile.

Get Your App Today