📣 வீட்டில் இருந்து கொண்டே விற்கவும் வாங்கவும் முதன் முறையாக வட கிழக்கில் ஒரு தமிழ் இணையம்.. 📣

825e59f5-60dd-4891-983e-dd51137f5663
For விற்பனைக்கு
IMG_0513
For விற்பனைக்கு
20C03CFD-4BDE-456C-91D9-0D7CCB6A92C8
For விற்பனைக்கு
2,700,000(Negotiable)

Sale

  • 21 hours ago
4f07aec5-c9a1-444b-be43-5828691a71d1
For விற்பனைக்கு
b411ebfc-518b-484a-a325-d16f063c3ff5
For விற்பனைக்கு
5863581d-6be8-4b8c-a4c8-684c342a654a
For விற்பனைக்கு
a6a73630-29e5-4b5c-b0a6-b173003a0a30
For விற்பனைக்கு
635,000(Negotiable)

Three wheeler

  • 1 day ago
TMCH-logo-2
For கல்வி
da28d403-14c9-47d0-93f0-482f702927ff
For விற்பனைக்கு
265(Negotiable)

Sale Discover 150

  • 2 days ago
311407132_481103190726478_2112622506064466350_n
For சுய தொழில் - வியாபாரம்
WhatsApp-Image-2024-04-17-at-17.26.44_072810b0
For விற்பனைக்கு
41WVZRCcgPL
For விற்பனைக்கு
WhatsApp-Image-2024-04-17-at-17.06.32_bb35e527
For விற்பனைக்கு
WhatsApp-Image-2024-04-17-at-17.06.25_32159194
For விற்பனைக்கு
e7f1ce68-72ea-4e06-85a0-e1fa46e0e765
For விற்பனைக்கு
10(Fixed)

Kubota 70 plus

  • 3 days ago
8c42821d-afdd-4d41-87a7-107b0020ce0f
For விற்பனைக்கு

Our Top Locations

Try Our Palakai App

Buy, sell and find just about anything using the app on your mobile.

Get Your App Today