All ads from jreshi15@gmail.com

7cd73d6a-e990-4723-a1bf-94237a2ea30e

மண்புழு உரம் மலிவு விற்பனைக்கு

மண்புழு உரம் மலிவு விற்பனைக்கு 1kg 100 மட்டுமே.. இடம்: நெல்லியடி தொடர்புக்கு: 0752533706

  • 2 years ago
  • யாழ்ப்பாணம்
100(Fixed)
4a01025f-9ed5-41a5-85ef-f470bac3e338

மண்புழு உரம் (Vermi compost)

100% organic vermi compost for all types of plants fast growing and…

  • 2 years ago
  • யாழ்ப்பாணம்
200(Fixed)