All ads from Kagi Kagistan

241a1ba6-d8d8-465b-98d4-267c96ca6639

வேலை வாய்ப்பு

வேலை வாய்ப்பு சாதாரண தரம் குறிகிய காலத்தில் நிறையான வருமானம்

 • 5 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
35,000(Fixed)
747044bd-1555-4029-82ad-99bf2350f33e

HNB ASSURANCE VACANCY

HNB assurance vacancy

 • 1 year ago
 • யாழ்ப்பாணம்
(Fixed)
d951e980-d3f3-4818-ba0a-859d639d4096

DSI cycle

Good cycle New brand Single juce Red colour

 • 1 year ago
 • யாழ்ப்பாணம்
40,000(Fixed)
45524ca2-b289-499c-b16e-6f509c63a449

Hotel work

அறை பராமரிப்பு மற்றும் கணக்காளர் தேவை Work in hotel , cleaning work in…

 • 1 year ago
 • யாழ்ப்பாணம்
30,000(Fixed)
ad987774-254b-47a6-92ed-53ee21c754cb

Room boy

Room boy Hotel room boys

 • 1 year ago
 • யாழ்ப்பாணம்
25,000(Fixed)
20150521_090608

Room boy

Jaffna hotel room boy,work , job, vacancy vecancy , work

 • 1 year ago
 • யாழ்ப்பாணம்
25,000(Fixed)
37455e81-24da-44e0-8956-00b0e6534608

Rooms available

Single rooms Doble Roorooms room for rent in jaffna , vaadakaikku ,…

 • 1 year ago
 • யாழ்ப்பாணம்
2,500(Fixed)
b4a3359d-963d-4fce-89c2-d88bddbe9240

One day charge 3000

Oneday single room 2500 Oneday doble room 3500 Oneday family room 6000…

 • 1 year ago
 • யாழ்ப்பாணம்
3,000(Fixed)
d61df524-3f18-404a-abbe-13c21c53888d

Hnb assurance Office work

Permanent work

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
On Call
6248a3bc-c724-43cc-87cc-b384dc5e1d27

Good condition ktm bike

600 000 cash payment and balance leesss 15 month

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
600,000(Fixed)
4e96e6e3-f62a-4233-aa45-6723a623ab5c

Facial

Face whiting Face cream Pimpils tradmint Discount 2000 onely

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
2,000(Fixed)
4475a130-cbf5-4cdb-a111-c7219271bd4b

good conditions car

Good condition New tayar New batty Power satring

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
900,000(Fixed)
8b8a3de5-890d-46ab-b785-131ff94018a4

ஆண் தாரா

ஆண்தாரா 3 kg எடை உள்ளது நன்கு வளர்ந்த ஆண் தாரா,animals,pets,duck

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
4,000(Fixed)
3b5c7027-671e-4f25-a145-1a1a5c911b52

கிடாய் ஆடு

கிடாய் ஆடு

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
39,000(Fixed)
5c8aec11-de4c-4e73-b67c-d2df99c927af

முட்டை போடும் தாரா

முட்டை போடும் மணி தாரா வீட்டில் பல நன்மைக்காக வளர்க்கலாம்

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
10,000(Fixed)
7b55e579-9695-4a9f-813a-925b5e5aee1b

20 leter bottle

20 L காண் 20 L bottle 20 l can , 20 l…

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
1,900(Fixed)
2c5fa992-0a45-4f67-aa93-dab75707cdf1

நல்ல இன செவிலி தென்னம் கன்று

நல்ல இன செவிலி கன்று செவ்விலனி தென்னமரம்,gardening,coconut tree,plants

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
450(Fixed)
bc6f2b1b-689a-4cf9-bb7d-3e0d79078568

அழகிய மணமகள் தேவை

படித்த அழகான மணமகள் தேவை மணமகன் pvt company manager சொந்த இடம் யாழ்ப்பாணம் பிறப்பு…

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
5bb026b8-7618-48a1-aa75-723706b47a08

Sun Glas

Sun gllas Phone and computer juce gllas Eyes cheeking Original Italy galls…

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
4,000(Fixed)
555544c0-bf2a-4378-b908-33a2ecf20f40 Sold Out

I phone 6s

Good phone 🤳 Full camera clear I phone 6s 32gb Mobile phone…

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
30(Fixed)
fd8194ab-316b-423e-856e-52c7d8e49964

Watch

Made in London Gold watch Original Good guvalety, Watch For sale

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
30,000(Fixed)
597d0f7d-c970-404e-83b7-3830954b8f83 Sold Out

Samsung galaxy j1 mini

Samsung galaxy j1 mini Good display tach Good condition, mobile phone for…

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
15,000(Fixed)
d587bf64-08e4-4c53-b87b-a6a3117494d7

முட்டை போடும் கோழி

மேய்ச்சல் பேடு மேய்ச்சல் சேவல் நல்ல பராமரிப்பு முட்டை போடும் chicken ,chick , hen…

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
1,200(Fixed)
03c62555-36c0-440c-b63b-21a1c7461937 Sold Out

முயல் குட்டி போடும் நிலை

சோடி முயல் குட்டி போடும் நல்ல இனம் rabbit, bunny , muyal , pet

 • 2 years ago
 • யாழ்ப்பாணம்
2,200(Fixed)