கல்வி

Showing 1–24 of 90 results

350(Fixed)

How to study

New
 • கல்வி
 • 3 days ago
 • யாழ்ப்பாணம்
80(Fixed)

type setting

 • கல்வி
 • 2 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
1,500(Fixed)

Maths Group class

 • கல்வி
 • 3 weeks ago
 • மட்டக்களப்பு

LANKA LANGUAGE ACADEMY

 • கல்வி
 • 3 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
15,000(Fixed)

Grade 6-11Maths group/ individual class

 • கல்வி
 • 4 weeks ago
 • மட்டக்களப்பு
On Call

ICT, Maths & business and accounting studies

 • கல்வி
 • 1 month ago
 • வவுனியா
1,500(Fixed)

Phonics for Under 05 years old

 • கல்வி
 • 2 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
On Call

Elocution for under 12s

 • கல்வி
 • 2 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
5,000(Fixed)

Spoken English for professions

 • கல்வி
 • 2 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
On Call

கணிதம் 6 – 11

 • கல்வி
 • 4 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
On Call

Maths class

 • கல்வி
 • 4 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
300(Fixed)

Individual class

 • கல்வி
 • 4 months ago
 • மட்டக்களப்பு
1,000(Negotiable)

Maths Class for London and Local Syllabus Students

 • கல்வி
 • 4 months ago
 • கொழும்பு
On Call

Sinhala Class

 • கல்வி
 • 5 months ago
 • Kurunegala
1,200(Fixed)

Sinhala class . (zoom)

 • கல்வி
 • 5 months ago
 • Kurunegala
800(Fixed)

Ethical hacking course for beginner

 • கல்வி
 • 5 months ago
 • கண்டி
5,000(Fixed)

WordPress Web development Online Course

 • கல்வி
 • 5 months ago
 • Kalutara
500(Negotiable)

Tamil Language Class for 3 – 12years &Geography Classes for Grade 10,11 & A/L (online)

 • கல்வி
 • 5 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
500(Negotiable)

Science and ICT classes

 • கல்வி
 • 6 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
100(Negotiable)

A/ L online chemistry class – ZOOM class

 • கல்வி
 • 6 months ago
 • மன்னார்
1,000 1,500
(Negotiable)

Guitar Lessons

 • கல்வி
 • 6 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
15,000(Fixed)

Group class .. Grade 09,10,11

 • கல்வி
 • 6 months ago
 • மட்டக்களப்பு

Writing & Proofreading

 • கல்வி
 • 6 months ago
 • கண்டி
850(Fixed)

A/ L BIOLOGY INDIVIDUAL AND GROUP CLASS

 • கல்வி
 • 6 months ago
 • மட்டக்களப்பு