விவசாய உற்பத்திகள்

Showing 1–24 of 266 results

8,100(Fixed)

சிவப்பு கோரா நெல் விற்பனைக்கு

 • விற்பனைக்கு
 • 2 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
200(Fixed)

பதிக்கொய்யா

 • விற்பனைக்கு
 • 2 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
75(Fixed)

தேங்காய்

 • விற்பனைக்கு
 • 2 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
200(Fixed)

சுவர் அலங்காரத் தாவரங்கள்

 • விற்பனைக்கு
 • 2 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
2,900(Fixed)

தாவரங்கள் விற்பனைக்கு

 • விற்பனைக்கு
 • 2 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
300 1,500
(Fixed)

Cement pots

 • விற்பனைக்கு
 • 2 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
2,000(Fixed)

மூங்கில்தண்டு

 • விற்பனைக்கு
 • 2 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
1,000(Fixed)

தரமான நாட்டுக் கச்சான் விற்பனைக்கு

 • விற்பனைக்கு
 • 2 weeks ago
 • மட்டக்களப்பு
4,500(Fixed)

தாவரங்களின் தொகுப்பு விற்பனைக்கு

 • விற்பனைக்கு
 • 2 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
150(Fixed)

வெற்றிலைப்பதி

 • விற்பனைக்கு
 • 2 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
200(Fixed)

ஊர் றோஸ்

 • விற்பனைக்கு
 • 2 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
700(Fixed)

உளுந்து

 • விற்பனைக்கு
 • 3 weeks ago
 • வவுனியா
400(Fixed)

தென்னம்பிள்ளை

 • விற்பனைக்கு
 • 3 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
5(Fixed)

மிளகாய் நாற்று கிடைக்கும் பருத்தித்துறை

 • விற்பனைக்கு
 • 4 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
150 500
(Fixed)

பழ மரங்கள்

 • விற்பனைக்கு
 • 1 month ago
 • யாழ்ப்பாணம்
75(Fixed)

Water pump

 • விற்பனைக்கு
 • 1 month ago
 • யாழ்ப்பாணம்
250(Fixed)

ஊர் றோஸ்

 • விற்பனைக்கு
 • 1 month ago
 • யாழ்ப்பாணம்
400(Fixed)

குட்டை ரக தென்னை

 • விற்பனைக்கு
 • 1 month ago
 • யாழ்ப்பாணம்
300(Fixed)

Red Angel

 • விற்பனைக்கு
 • 1 month ago
 • யாழ்ப்பாணம்
250(Negotiable)

Broiler fertilizer

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • நுவரெலியா
300(Fixed)

குட்டைரகத் தென்னை

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
150(Fixed)

விலிம்பிலி பழ மரம்

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
300(Fixed)

வத்தாவி தென்னை

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்