விவசாய உற்பத்திகள்

Showing 1–24 of 296 results

no image
850(Fixed)

கச்சான் விற்பனைக்கு உண்டு

New
 • விற்பனைக்கு
 • 5 days ago
 • மட்டக்களப்பு
16f39c1d-56fb-4aa3-8441-8d873f3685f8
400(Fixed)

செவ்வாழை குட்டிகள் விற்பனைக்கு உண்டு

 • விற்பனைக்கு
 • 1 week ago
 • யாழ்ப்பாணம்
ba57fd49-32f6-4ee5-a75f-f5bbc4d697cc
28On Call

செங்கட்க்கள் விற்பனை

 • விற்பனைக்கு
 • 2 weeks ago
 • வவுனியா
no image
90(Fixed)

தேங்காய்

 • விற்பனைக்கு
 • 2 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
002d4ee7-2815-4c3f-86c1-cfbd9f208938
70(Negotiable)

Coconut for sale

 • விற்பனைக்கு
 • 2 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
311DF5C2-8374-4C43-B0C7-2BE9C72B8D88
On Call

Tea powder

 • விற்பனைக்கு
 • 3 weeks ago
 • கொழும்பு
c9d1b22ae2ce26e6ed138390172ec51e
1,500 2,000
(Fixed)

ஆட்டு எரு

 • சுய தொழில் - வியாபாரம்
 • 4 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
1ac2a7c1-a25c-4479-8e63-2fabdde7333f
280(Negotiable)

கப்பல் வாழைகுழை

 • விற்பனைக்கு
 • 4 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
20230510_073152
1,500(Fixed)

பசளை

 • விற்பனைக்கு
 • 4 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
919ad135-4b2b-4875-970b-df88d3dc8b16-1
200(Fixed)

தேமோர் கரைசல்

 • விற்பனைக்கு
 • 1 month ago
 • யாழ்ப்பாணம்
467f5dcf-3127-4539-89e3-37b0bf1444ba
(Fixed)

1/2 acer thuval 1/1/2 springar full set

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • வவுனியா
e2d88b85-3098-4a23-b1ad-44187164fd15
18,500(Fixed)

Sony tv

 • சுய தொழில் - வியாபாரம்
 • 2 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
3c6cd73f-5c79-4df9-8ea5-453c4204c3b7
25(Fixed)

Power sprayer

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
71bbe819-dd90-45e8-b3f4-60a4de68181e
800,000(Fixed)

சோலார் தண்ணீர் இறைக்கும் தொகுதிகள்

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • முல்லைத்தீவு
d3c062c3-95bd-45f3-933c-fddcf15dd8e2
1,250(Fixed)

Bag

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
5a0e4847-3dae-4b9e-b47a-d3303798a389
150(Fixed)

தென்னம் பிள்ளை

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
99e24bc6-45e2-4a90-a38a-2fa642830e3d
150(Fixed)

கற்றாழை கன்றுகள்

 • சுய தொழில் - வியாபாரம்
 • 2 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
12b3f443-2dad-4612-aaeb-1503e01c0565
195(Fixed)

மலிவு விற்பனை

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
05f64f7b-3353-4a91-b0b7-7c96667dcecb
120(Fixed)

கொடி தடி/வேலி தடி

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
5ab47f15-4487-4ab5-89b6-4397dc882fa4
280(Fixed)

மீன் அமிலக்கரைசல்

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
B06C2E29-76B0-49E2-BAD7-E3A279528998
250(Fixed)

Broiler fertilizer

 • விற்பனைக்கு
 • 3 months ago
 • நுவரெலியா
bb676545-a77f-40f2-9adf-2cbb2f8e8557
On Call

Black pepper & Areca nut

 • விற்பனைக்கு
 • 3 months ago
 • மட்டக்களப்பு