முல்லைத்தீவு ,Buy electronics, cars, property and jobs in Mullaitivu, Buy and sell everything from second-hand cars to mobile phones, or even find a new home in Colombo Find a great deal close to you, or search all of Mullaitivu.

Showing 1–24 of 254 results

wonder-logo-1300×328-1
12(Fixed)

Wonder Ville Road | Imagine the passion

New
 • விற்பனைக்கு
 • 18 hours ago
 • முல்லைத்தீவு
9fe365f0-655b-421d-baea-225644c98aca
6,500,000total price(Fixed)

வீட்டுடன் கூடிய காணி விட்பனைக்கு

New
 • விற்பனைக்கு
 • 4 days ago
 • முல்லைத்தீவு
no image
10,000per month(Fixed)

Shop

 • தேவை
 • 7 days ago
 • முல்லைத்தீவு
6cf9b8d6-e98c-4622-b7fc-db7f7b667eb1
500,000 450,000
(Negotiable)

GN 125

 • விற்பனைக்கு
 • 2 weeks ago
 • முல்லைத்தீவு
2HG3HP0

மணமகள் தேவை

 • மணமகள்
 • 2 weeks ago
 • முல்லைத்தீவு
139fd20f-97a5-4561-95a3-b8e1810d77d1
5,000,000(Negotiable)

Toyota Corolla 121 G Grade

 • விற்பனைக்கு
 • 3 weeks ago
 • முல்லைத்தீவு
no image

மணமகள் தேவை

 • மணமகள்
 • 3 weeks ago
 • முல்லைத்தீவு
8d7c9f85-158d-4a17-9a34-cb885cb13a82
1,111(Fixed)

drip water pipe need

 • தேவை
 • 2 months ago
 • முல்லைத்தீவு
p12

மணமகள் தேவை

 • மணமகள்
 • 2 months ago
 • முல்லைத்தீவு
70D87B46-A321-4A7E-9988-D4E7EF12541B

Sculpture

 • சுய தொழில் - வியாபாரம்
 • 2 months ago
 • முல்லைத்தீவு
cab9305a-b24c-4248-9ccd-cd88da053866
On Call

விற்பனைக்கு

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • முல்லைத்தீவு
no image
10,000per month(Fixed)

Land for rent

 • வாடகை
 • 2 months ago
 • முல்லைத்தீவு
7EDB3EF2-4712-4B0B-A23B-27FC05562194
887,000On Call

YAMAHA FZ 2020

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • முல்லைத்தீவு
p-1

மணமகள்

 • மணமகள்
 • 2 months ago
 • முல்லைத்தீவு
51ec3f8b-c926-48d6-bbc1-1ef55479d7f8
220(Fixed)

0779290724

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • முல்லைத்தீவு
no image
220(Fixed)

0779290724

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • முல்லைத்தீவு
no image
On Call

காணி விற்பனை

 • விற்பனைக்கு
 • 3 months ago
 • முல்லைத்தீவு
52bbe62f-53d5-4a1b-964a-4bc46dc94354
2,200(Fixed)

Farm duck

 • விற்பனைக்கு
 • 3 months ago
 • முல்லைத்தீவு
no image
On Call

காணி விற்பனைக்கு

 • விற்பனைக்கு
 • 3 months ago
 • முல்லைத்தீவு
3f51a6bd-4757-472a-88ad-ef0dee0a7681
275,000(Fixed)

விற்பனை

 • விற்பனைக்கு
 • 3 months ago
 • முல்லைத்தீவு
311b12b2-55bf-472a-bd05-d3630faa8b40
1,800(Negotiable)

விற்பனைக்கு

 • விற்பனைக்கு
 • 4 months ago
 • முல்லைத்தீவு
IMG-20231012-WA0047
220(Fixed)

சோளம் பருப்பு/ Maize seeds

 • விற்பனைக்கு
 • 4 months ago
 • முல்லைத்தீவு
image_ffd1fc61-2b4a-4473-a1d5-e5b3f1f9928a_1024x1024@2x
350(Fixed)

Sunhemp seeds /சனல் விதை

 • விற்பனைக்கு
 • 4 months ago
 • முல்லைத்தீவு
4c481b0a-36b4-4924-af23-3402dda1218b
330,000(Fixed)
Sold Out

Deluxe i3s bike 2019 model

 • விற்பனைக்கு
 • 5 months ago
 • முல்லைத்தீவு