புத்தளம்-Buy electronics, cars, property and jobs in Puttalam, Buy and sell everything from second-hand cars to mobile phones, or even find a new home in Colombo Find a great deal close to you, or search all of  Puttalam .

Showing 1–24 of 60 results

IWOCH_Logo_250x
0(Fixed)
Sold Out

I Want Online Class Help

 • கல்வி
 • 2 weeks ago
 • நுவரெலியா
rozee-digital

Rozee Digital

 • சுய தொழில் - வியாபாரம்
 • 1 month ago
 • நுவரெலியா
download
21(Fixed)

coffee beans dubai

 • தேவை
 • 3 months ago
 • நுவரெலியா
330111708_740215990957894_6874345294561666218_n
0(Fixed)

Frontier Airlines En Español Telefono

 • சுய தொழில் - வியாபாரம்
 • 4 months ago
 • நுவரெலியா
7384b8a9-3f90-45b4-95c3-10155c3d2035
16(Fixed)

Bus

 • தேவை
 • 5 months ago
 • நுவரெலியா
fdaaf296-fd8e-4493-bda5-d1bd95acbad0
38(Fixed)

Bus

 • விற்பனைக்கு
 • 5 months ago
 • நுவரெலியா
5c4dbb97-36e1-4fe7-9e0e-86add8ebee0a
(Fixed)

Bus For sale

 • விற்பனைக்கு
 • 5 months ago
 • நுவரெலியா
iphone
On Call

Iphone Case

 • விற்பனைக்கு
 • 6 months ago
 • நுவரெலியா
AHUK2
50(Fixed)

Assignment Help UK

 • விற்பனைக்கு
 • 6 months ago
 • நுவரெலியா
WhatsApp-Image-2023-07-18-at-01.19.33
1,200,000(Negotiable)

ஆட்டோ

 • விற்பனைக்கு
 • 11 months ago
 • நுவரெலியா
WhatsApp-Image-2023-07-14-at-07.34.30
320,000,000total price(Negotiable)

நுவரெலியா

 • விற்பனைக்கு
 • 12 months ago
 • நுவரெலியா
WhatsApp-Image-2023-07-13-at-10.16.48-1
220,000,000total price(Negotiable)

நுவரெலியா,

 • விற்பனைக்கு
 • 12 months ago
 • நுவரெலியா
plot-of-land-in-kisaasi-kyanja-100fts-5vQ1DeHg3C-3688
7,500,000total price(Negotiable)

Land for sale

 • விற்பனைக்கு
 • 1 year ago
 • நுவரெலியா
2e7d8114-b964-406e-ae53-2928a1a93a06
80,000(Fixed)

Zoji digital sewing machine

 • விற்பனைக்கு
 • 1 year ago
 • நுவரெலியா
f6549f4c-dddf-488b-8ee5-6a651ca4e1ed
25,000(Negotiable)

Hero Honda engine

 • விற்பனைக்கு
 • 1 year ago
 • நுவரெலியா
e4e8c37a-86f1-4082-87dc-5d7b5f4b25f7
On Call

Land sale kottagla

 • விற்பனைக்கு
 • 1 year ago
 • நுவரெலியா
88b615ee-07c0-4804-a767-a989fe4197b4
On Call

Land for sale

 • விற்பனைக்கு
 • 1 year ago
 • நுவரெலியா
e30f9a01-4248-483a-9510-1fdd4e657bd0
18.90(Negotiable)

Subaru Sambar

 • விற்பனைக்கு
 • 1 year ago
 • நுவரெலியா
1d6f8089-3c10-4565-a78a-00eba37706b5
7,000,000total price(Negotiable)

House For sale Hatton

 • விற்பனைக்கு
 • 1 year ago
 • நுவரெலியா
B06C2E29-76B0-49E2-BAD7-E3A279528998
250(Fixed)

Broiler fertilizer

 • விற்பனைக்கு
 • 1 year ago
 • நுவரெலியா
228BCFF2-7D50-4E73-9C87-B91DA2E2660B
250(Negotiable)

Broiler fertilizer

 • விற்பனைக்கு
 • 2 years ago
 • நுவரெலியா
448f5ff6-19f2-49f9-9926-c34e55291474
55,000(Fixed)

1year, female dog

 • விற்பனைக்கு
 • 2 years ago
 • நுவரெலியா
IMG_20220630_063908
50,000per month(Negotiable)

House for lease

 • வாடகை
 • 2 years ago
 • நுவரெலியா
d0f7cf0f-e9c5-4425-9262-34f8e86c24b4
200,000(Fixed)

Areca leaf plates

 • விற்பனைக்கு
 • 2 years ago
 • நுவரெலியா