திருகோணமலை – Buy electronics, cars, property and jobs in Trincomalee, Buy and sell everything from second-hand cars to mobile phones, or even find a new home in Colombo Find a great deal close to you, or search all of Trincomalee

Showing 1–24 of 396 results

9ba25f21-ea61-45a6-a427-f04c9522723d
41(Fixed)

Mobile for Sale

New
 • விற்பனைக்கு
 • 2 days ago
 • திருகோணமலை
02658630-fe72-4bdd-b493-58e8843c5c96
2,000,000(Fixed)

house for sale

New
 • விற்பனைக்கு
 • 2 days ago
 • திருகோணமலை
54fa7460-011f-47e7-9016-7ee9f23d8366
1,000,000(Fixed)

Land for sale

New
 • விற்பனைக்கு
 • 2 days ago
 • திருகோணமலை
e97e9fce-9450-468a-a7ea-6256f8d8fabe
45,000(Fixed)

Redmi note 9 Pro

New
 • விற்பனைக்கு
 • 4 days ago
 • திருகோணமலை
692d8713-1591-4efb-be6e-8be50a0a01fe
(Fixed)

CB hornet 160cc

New
 • விற்பனைக்கு
 • 4 days ago
 • திருகோணமலை
55ac692d-aabb-4ae5-ae83-e75b32bb0525
5On Call

கடற்கரை ஓரமாக காணி விற்பனைக்கு உள்ளது.

New
 • விற்பனைக்கு
 • 4 days ago
 • திருகோணமலை
05f46142-ff34-4004-80bc-0f32eb75d171
3,800,000(Negotiable)

John deere tractor 5047d & trailer

 • விற்பனைக்கு
 • 6 days ago
 • திருகோணமலை
8c005a31-6784-4bb5-847d-53cf9e0d1297
38,000(Negotiable)

Samsung galaxy m12(urgent)

 • விற்பனைக்கு
 • 1 week ago
 • திருகோணமலை
3d454105-eee9-4085-91cf-bf72fa4c335c
18,000(Negotiable)

Pommerian puppy

 • விற்பனைக்கு
 • 3 weeks ago
 • திருகோணமலை
504fa657-068d-4b15-8840-7017db9699e3
690,000(Fixed)

Fz 2016

 • விற்பனைக்கு
 • 3 weeks ago
 • திருகோணமலை
dcebf485-9b85-490c-8f27-637682582c68
380,000(Negotiable)

Benly 125

 • விற்பனைக்கு
 • 1 month ago
 • திருகோணமலை
20230430_075730
135,000(Negotiable)

Motor bike

 • விற்பனைக்கு
 • 1 month ago
 • திருகோணமலை
51e1c532-3671-4083-ab0f-abe0ae98da9a
30,000(Negotiable)

German shepherd

 • விற்பனைக்கு
 • 1 month ago
 • திருகோணமலை
f0cf814b-252e-41eb-8103-6a665c9c1980
6,000(Fixed)

Angora rabbit முயல்

 • விற்பனைக்கு
 • 1 month ago
 • திருகோணமலை
0c3c5a65-9539-42cd-bc6d-0edfe586262f
14,000(Fixed)

bicycle

 • விற்பனைக்கு
 • 1 month ago
 • திருகோணமலை
6e13e130-cec6-4369-8d51-f6a35338d39b
260(Fixed)

three wheel

 • விற்பனைக்கு
 • 1 month ago
 • திருகோணமலை
13dd6a26-3c08-4b1a-b6d1-f547c4366f87
50,000(Fixed)

Mobile For sale

 • விற்பனைக்கு
 • 1 month ago
 • திருகோணமலை
2
On Call

yamaha fz v3 S

 • விற்பனைக்கு
 • 1 month ago
 • திருகோணமலை
811bb5f9-1f3b-4b93-8826-95fd7e96743b
345,000(Negotiable)

pulsar 150

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • திருகோணமலை
bf021c31-2a7e-4c73-893f-073d894241c7
1,400(Fixed)

வலை

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • திருகோணமலை
b928a620-5077-4ad3-9526-acd63e08b417
1,260,000(Fixed)
Sold Out

Three wheeler for sale

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • திருகோணமலை
3d0ea66f-10da-45c5-af95-8a14b3cbdef7
10(Negotiable)

தோட்ட காணி

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • திருகோணமலை
fa9abd81-551c-44c5-93a6-5ee727e5cb24
900(Fixed)

Enchanter Powder

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • திருகோணமலை
IMG-20230311-WA0010
400,000(Negotiable)

TVS Auto For Sale

 • விற்பனைக்கு
 • 2 months ago
 • திருகோணமலை