0a91b36a-a1fd-45ab-8cc4-04fe581f7c32
1,500(Negotiable)
  • November 13, 2023 7:58 am
  • யாழ்ப்பாணம்
  • 77 views
  • சுய தொழில் - வியாபாரம்

Mr.S Computer & CCTV Service
நிறுவனத்திற்கு இன்றே அழைத்து
உங்கள் வீடுகள், வியாபார ஸ்தலங்களுக்கு பொருத்தமான CCTV SURVEILLANCE SYSTEM தொடர்பான இலவச ஆலோசனையையும், Quotation ஐயும் பெற்றிடுங்கள்.

✅️ 2 வருட உத்தரவாதம்
✅️ உத்தரவாத காலத்தில் இலவச மேற்பார்வை
✅️ 24 × 7 கண்காணிப்பு
✅️ நியாயமான கட்டணங்கள்
✅️ CCTV INSTALLATION / CCTV பொருத்துதல்
✅ CCTV SITE MAINTAINING / பராமரித்தல்
✅ CCTV REPAIR / பழுதுபார்த்தல்