வேலை வாய்ப்புக்கள்

Showing 1–24 of 98 results

I need a driving work

 • தேவை
 • 7 days ago
 • யாழ்ப்பாணம்

வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு

 • வேலை
 • 2 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
On Call

Hnb assurance Office work

 • வேலை
 • 2 weeks ago
 • யாழ்ப்பாணம்
1,000per month(Negotiable)

Housemaid

 • தேவை
 • 2 weeks ago
 • மட்டக்களப்பு

JOB OPPORTUNITY

 • தேவை
 • 2 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
18,000 300,000
(Fixed)

கடை உதவியாளர்

 • வேலை
 • 2 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
15,000 24,000
(Fixed)

பணியாளர்

 • வேலை
 • 2 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்

Welder and labour

 • தேவை
 • 2 months ago
 • மட்டக்களப்பு

Office Admin

 • வேலை
 • 2 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
1(Negotiable)

Office Junior

 • வேலை
 • 2 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
6,500(Fixed)

Free visa

 • வேலை
 • 3 months ago
 • முல்லைத்தீவு
550,000(Negotiable)

Drivers to Kuwait

 • வேலை
 • 3 months ago
 • Other countries
On Call

Administration Assistant needed

 • தேவை
 • 3 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
On Call

உழவு இயந்திர சாரதி தேவை

 • தேவை
 • 3 months ago
 • மன்னார்
On Call

சாரதி வேலை வேண்டும்

 • வேலை
 • 3 months ago
 • மட்டக்களப்பு
Sold Out

Accounting

 • வேலை
 • 4 months ago
 • கிளிநொச்சி
45,000per month(Negotiable)

வேலை வாய்ப்பு

 • தேவை
 • 4 months ago
 • வவுனியா
45,000per month(Negotiable)

நர்சிங் தெரிந்த பெண் ஊழியர் தேவை.

 • தேவை
 • 4 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
25,000(Fixed)

சமையல் வேலைக்கு பெண் ஒருவர் தேவை

 • வேலை
 • 4 months ago
 • கிளிநொச்சி

Sales support executive

 • வேலை
 • 4 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்
On Call
Sold Out

I need driving job

 • தேவை
 • 5 months ago
 • யாழ்ப்பாணம்