WhatsApp-Image-2022-06-12-at-1.19.30-PM-1
WhatsApp-Image-2022-06-12-at-1.19.30-PM-3
WhatsApp-Image-2022-06-12-at-1.19.30-PM-2
WhatsApp-Image-2022-06-12-at-1.19.30-PM
WhatsApp-Image-2022-06-12-at-1.19.30-PM-1
WhatsApp-Image-2022-06-12-at-1.19.30-PM-3
WhatsApp-Image-2022-06-12-at-1.19.30-PM-2
WhatsApp-Image-2022-06-12-at-1.19.30-PM
Sold Out
On Call
  • June 16, 2022 12:26 pm
  • யாழ்ப்பாணம்
  • 3,791 views
  • வாடகை
Featured

house for rent in Jaffna town, House for rent, யாழில் புதிய அழகான வீடு வாடகைக்கு.

RS 30,000 rent

1 year advance

நகர்ப்பகுதி மையத்தில் மற்றும் கச்சேரிக்கு அருகாமையில். மாத வாடகை  Call me

For more details Call :- What’s up :- 00447305331005

rent ,