e604db4f-f236-4399-b9e5-5763577fac65
6.50total price(Negotiable)
  • May 7, 2022 1:32 am
  • கிளிநொச்சி
  • 4,784 views
  • விற்பனைக்கு

A9 பாதை முறுகண்டி கோவிலில் இருந்து 1.5 km.அக்கரையான் வீதியில் இருந்து 500m,யாழ் பல்கலைக்கழக விவசாய பீடம் 1km,வானவில்@விடியல் காமன்ஸ் 1.5 km,அருவியில் நகர் புகையிரத நிலையம்,ஜெர்மன் டெக் என்பவற்றுக்கு 1.5km.மத்திய வங்கி 2 km ஆகும். 21அடி கட்டு கிணறு உண்டு.பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு ஏற்றது. போமிட் கணி விற்பனைக்கு உண்டு.