7b60141a-c3ba-420c-afe8-c448c8e1ca78
814a2d86-1b10-4bea-a0be-fded2345c2ff
e82cf5f2-a6db-4051-a94a-6a161ee4f571
f7936a89-9804-4da4-87b5-51dbf2419640
7b60141a-c3ba-420c-afe8-c448c8e1ca78
814a2d86-1b10-4bea-a0be-fded2345c2ff
e82cf5f2-a6db-4051-a94a-6a161ee4f571
f7936a89-9804-4da4-87b5-51dbf2419640
138,500(Negotiable)
 • April 11, 2023 8:17 am
 • யாழ்ப்பாணம்
 • 1,081 views
 • விற்பனைக்கு
Featured

🔥 SPECIAL OFFER
🔥நாங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்திருக்கிறோம்
🛑ONLY 1STOCK AVAILABLE
🔥 battery life-87%
🔥IPHONE 12 64GB USED
🔥100%Original
🔥1-Rs-138500/- LKR* ONLY

Contact-
https://www.google.com/…/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d9…
APPLE COMPUTER NETWORKS /AR CCTV SOLUTION
309A ARASADY ROAD, NALLUR,
JAFFNA.
0772487234,
0763719999
021222723

Overview

 • Condition : Used
 • 🔥 SPECIAL OFFER
 • 🔥நாங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்திருக்கிறோம்
 • 🛑ONLY 1 STOCK AVAILABLE
 • 🔥 battery life-87%
 • 🔥IPHONE 12 64GB USED
 • 🔥100%Original
 • 🔥1-Rs-148500/- LKR* ONLY
 • Contact-
 • https://www.google.com/.../data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d9...
 • APPLE COMPUTER NETWORKS /AR CCTV SOLUTION
 • 309A ARASADY ROAD, NALLUR,
 • JAFFNA.
 • 0772487234,
 • 0763719999
 • 021222723