6e35a8f0-d182-40db-92e6-155aa588b3ee
1,000,000total price(Fixed)
  • May 6, 2022 5:13 pm
  • கிளிநொச்சி
  • 744 views
  • விற்பனைக்கு

A9 பாதை முறுகண்டி கோவிலில் இருந்து 1.5 km.அக்கரையான் வீதியில் இருந்து 500m,யாழ் பல்கலைக்கழக விவசாய பீடம் 1km,வானவில்@விடியல் காமன்ஸ் 1.5 km,அருவியில் நகர் புகையிரத நிலையம்,ஜெர்மன் டெக் என்பவற்றுக்கு 1.5km.மத்திய வங்கி 2 km ஆகும். கால் ஏக்கர் காணி