30,000,000total price(Negotiable)
  • May 16, 2022 6:04 pm
  • யாழ்ப்பாணம்
  • 918 views
  • விற்பனைக்கு

6 பரப்பு வெற்றுக் காணி. மானிப்பாய் இந்துக்கல்லூரிக்கு அண்மையில். விலை பேசி தீர்மானிக்கலாம்

land for sale. empty land ,