1325b071-8129-4651-8dc2-a609ee549b65
Sold Out
On Call
  • May 22, 2022 10:01 am
  • கிளிநொச்சி
  • 982 views
  • விற்பனைக்கு

வீடு, கட்டுக்கிணறுடன் கூடிய காணி விற்பனைக்கு
கிளிநொச்சி சந்தையில் இருந்து 2km
வைத்தியசாலை 2km
உறுதி காணி
3 1/2பரப்பு

land for sale in kilinochi. house for sale in srilanka,

Overview

  • பரப்பு : null