3215a9a9-6836-4deb-98b2-b2c51468bdde
Sold Out
15,000,000total price(Fixed)
  • May 24, 2022 6:37 am
  • யாழ்ப்பாணம்
  • 1,400 views
  • விற்பனைக்கு

கந்தர்மடம் சந்திக்கு அருகாமையில்
பழம் வீதியில்
சுற்று மதிலுடன் 1 1/2 பரப்பு வெறும் காணி விற்பனைக்கு உண்டு

land for sale, land sale in jaffna, jaffna land,yarl land sale