e2b3c3b3-1e19-4ccc-b464-173d068b776f
1,380(Fixed)
  • April 25, 2022 6:54 am
  • மட்டக்களப்பு
  • 360 views
  • விற்பனைக்கு

​ *🌾WHEAT🌾➕🥥COCONUT OIL🌴​*

​💇🏻💇🏻‍♂தலை முடி பிரச்சினைகான தீர்வு​ ​

*ORIFLAME SWEDEN PRODUCT​​*

​💖பயன்கள் ✅​

​ *💇🏻தலை முடி கொட்டுதல் கட்டுப்படுத்த​*
*​💇🏻‍♂தலை முடி கருமையாக​*
*💇🏻முடி மினுமினுபாக​*
*​💇🏻‍♂முடி damage நீக்க​*
*​💇🏻அடர்த்தியான முடி வளர​*
*💇🏻பொடுகு தொல்லை குறைய​*
*💇🏻‍♂ ​உறுதியான கூந்தலை பெற​* ​
*💇🏻மென்மையான கூந்தலை பெற​*

​ *🥥Nature Hair Oil with 100% Coconut Oil🌴​*
🌾🥥🌾🥥🌾🥥🌾🥥

🥰🥰😍😍