b255d06b-79f8-48a7-bd3c-6e79c049f789
7f9aef08-26d7-4aeb-a70f-c83087b0d4e2
b255d06b-79f8-48a7-bd3c-6e79c049f789
7f9aef08-26d7-4aeb-a70f-c83087b0d4e2
Sold Out
5,500(Fixed)
  • May 17, 2022 1:21 pm
  • யாழ்ப்பாணம்
  • 1,257 views
  • விற்பனைக்கு

pressure cooker

இந்தியாவில் வாங்கியது பழைய விலைக்கு rs 1000 குறைத்து தரப்படும் தொடர்பு கொள்ளவும்

3L PRESSURE COOKER

ALUMINIUM pressure cooker KITCHEN, CATERING ,HOME ,BRAND  NEW