5474ecdb-ee02-4232-9a09-87cb1e22856c
50(Fixed)
  • May 21, 2022 6:05 pm
  • யாழ்ப்பாணம்
  • 1,009 views
  • கல்வி

விரைவான பாதுகாப்பான தட்டச்சு..

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்

உங்கள் ஆவணங்களை அச்சிடப்பட்ட நகல்களாக, புகைப்படங்களாக, pdf ஆக அல்லது தெளிவான எழுத்தில் எழுதப்பட்ட நகல்களாக WhatsApp க்கு அல்லது Email க்கு அனுப்புங்கள். உங்களுடைய தேவைக்கேற்ப நாங்கள் pdfஆக அல்லது word file ஆக உங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு அல்லது whatsappக்கு அனுப்பி வைப்போம். நீங்கள் எந்த பகுதியிலும் இருந்தும் எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம். உங்கள் ஆவணங்கள் யாவும் பாதுகாக்கப்படும்.

Tamil and English

Send your documents as printed copies, photos, pdfs or clear handwriting copies to WhatsApp or email. We will send it as pdf or word file to your email or whatsapp as per your requirement. You can contact us from any area. All your documents will be protected.

More details..
0764614069
tharshiguna97@gmail.com