FB_IMG_1652075422673
FB_IMG_1652075439020
20220513_174232
FB_IMG_1652075422673
FB_IMG_1652075439020
20220513_174232
8,000(Negotiable)
  • May 15, 2022 3:48 am
  • மட்டக்களப்பு
  • 752 views
  • வேலை

உங்களது தென்னை மரம் (பக்கத்து / உங்களது) வீட்டின் பக்கம் சாய்ந்து சென்று தேங்காய் விழுகிறது என்ற பிரச்சினையா…..? மரத்தை தரிக்க அவசியம் இல்லாமல் மீண்டும் உங்கள் பக்கம் இழுத்து கட்டி தருகின்றேம்.
Contact No :
0758795575, 0778775576
🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝

Tree pulling, house work,